Healingpraktijk Gaby Buiskool -voor mens en dier-

Cattenbroekerdijk 49, 3461 BD Linschoten
tel. 0348-419846, e-mail

       

welkom

behandelingen
 

dieren
 

workshops
 

artikelen
 

over mij
      

route

 

   Dr. Schüssler Celzouttherapie:
therapie met lichaamseigen mineralen

 

Waarom mineralen?

Iedereen heeft mineralen nodig om alle lichamelijke, emotionele en geestelijke processen van onze persoonlijkheid mogelijk te maken.

Ons skelet is opgebouwd uit mineralen. Het zijn de mineralen die het mogelijk maken dat we kunnen lopen, zingen, dansen, horen, zien, huilen, lachen, denken. Kortom: dat we Leven!

Tekorten aan één of meerdere mineralen kunnen leiden tot tal van klachten, bijvoorbeeld gewrichtsklachten, slapeloosheid, spijsverteringsproblemen, depressies en somberheid, het gevoel je in het leven niet staande te kunnen houden, het gevoel niets voor elkaar te krijgen, en nog veel meer.  

 

Mineralen zijn bijvoorbeeld calcium, ijzer, magnesium, kalium, selenium, fosfor, zwavel, jodium, natrium, silicium, koper.

Het zijn de elementen waaruit onze Aarde is opgebouwd. Alle leven op deze planeet (planten, dieren en ook wij mensen) is opgebouwd uit dezelfde elementen als onze Aarde: wij zijn een stukje Aarde, staand, zittend, liggend, wandelend op Aarde.

 

Onderzoek wijst uit dat mineralen zelfs belangrijker zijn dan vitamines.

Vitamines kan je lichaam deels ook nog zelf produceren. Mineralen moeten we via onze voeding binnen krijgen. Mineralen zorgen ervoor dat de vitamines kunnen worden opgenomen.

Door verarming en vervuiling van onze bodems bevatten groenten en fruit echter in steeds mindere mate de hoeveelheid mineralen die we nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren.

Ter vergelijking: om in 1991 dezelfde hoeveelheid koper binnen te krijgen zou je tien (!) tomaten moeten eten tegen slechts één tomaat in 1940. (Bron: artikel “De uitputting van onze mineralen”, E. Koning, Beyond Medicine). Hoeveel tomaten je anno 2013 zou moeten eten durf ik al niet meer te zeggen… 

Koper is een essentieel sporenelement (= mineraal waarvan men slechts kleine hoeveelheden -sporen- nodig heeft) voor planten en hogere diersoorten, waar wij mensen ook toe behoren. Kopergebrek leidt tot matige plantengroei en slecht ontwikkelde planten met weinig opbrengst. Koper geeft weerstand tegen parasieten, werkt desinfecterend, ontkrampt, reinigt, conserveert. Emotioneel gezien is koper verbonden met het vermogen om jezelf als een “aparte entiteit” binnen het geheel te ervaren en daar erkenning aan te geven.

Om onze jachtige levenswijze, vervuiling van onze voeding (onder andere pesticiden op groenten en fruit, antibiotica in vlees), bepaalde medicijnen en straling (van computers, draadloze telefoons, satellieten, et cetera) het hoofd te kunnen bieden en lichaam en geest gezond te houden hebben we daarentegen méér mineralen nodig dan ooit.

Minder binnen kunnen krijgen en méér nodig hebben betekent dat iedereen op termijn tekort komt.

 

Celzouttherapie volgens Dr. Schüssler

Homeopathisch arts Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898), fysioloog Jacob Moleschott (1822-1893) en Prof. Rudolf Karl Virchow (1821-1902) leefden in een tijdperk waarin nieuw baanbrekend onderzoek aan de menselijke cel mogelijk werd door de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden en apparaten zoals de microscoop.

 

Moleschott (1857): “Ziekte van de cel ontstaat door het verlies aan anorganische zouten (= mineralen)”.

Virchow (1858): “Het wezen van ziekte is de pathogeen (ziekteverwekkend) veranderde cel.”

Schüssler (1876): “Dan moet de gezondheid van de cel en zo ook de gezondheid van het lichaam hersteld kunnen worden door het aanvullen van de verliezen.”

 

En zo is Dr. Schüssler op zoek gegaan naar de zouten (“zouten” wordt in dit verband gebruikt als synoniem voor mineralen) die de ontstane tekorten in de cel, waardoor deze ziekteverwekkend is geworden, aan kunnen vullen: de geboorte van de “Celzouttherapie volgens Dr. Schüssler”.  

 

Celzouten zijn aldus mineralen die van nature in een constante voorraad in iedere cel voorkomen om de cel in staat te stellen zijn vele functies in lichaam en geest te vervullen.

De werkzame stoffen moeten worden verkleind/verdund opdat de betreffende moleculen direct beschikbaar zijn voor het lichaam en gevaren van te hoge dosering kunnen worden vermeden.

Schüssler: “Ieder biochemisch middel dient zodanig verdund te zijn dat het functioneren van gezonde cellen niet wordt verstoord én dat de aanwezige verstoring wordt opgeheven.”

Dit is wat bedoeld wordt met “lichaamseigen”. 

 

De wijze waarop Dr. Schüssler de mineralen verdunde (verwrijving) wijkt enigszins af van de manier waarop dit binnen de homeopathie gebruikelijk is (verwrijving én potentiëring) waardoor de celzouten een andere werking hebben dan de klassieke homeopathische middelen.

 

De algemene werking van de celzouten kan worden omschreven als “regulerend”: wat ontbreekt krijgt een zetje, wat teveel is wordt afgeremd. Bovendien brengen de celzouten je dieper in je lichaam.

Ieder celzout werkt op meerdere gebieden: in het fysieke lichaam zowel als in gevoel en gedrag.

Voorbeeld:

De functie van celzout nr 1 Calcium Fluoratum kan worden samengevat met de trefwoorden bescherming, flexibiliteit, stevigheid, vormgeven, begrenzen.

Al deze aspecten biedt Calcium Fluoratum op het fysieke (lichamelijke) vlak, waar het de balans geeft tussen elasticiteit en stevigheid in alle weefsels en bouwsteen is voor gezonde botten, tanden, pezen, banden, huid, nagels, haren, vaatwanden, hoornvlies (oog), et cetera.

Calcium Fluoratum biedt ook bescherming en stevigheid in het gedrag. Bijvoorbeeld om om te kunnen gaan met begrenzingen (incasseringsvermogen), je eigen grenzen te kunnen bewaken, de flexibiliteit op te kunnen brengen om je eigen standpunt in te nemen zonder te hoeven “pleasen” of star te worden. 

 

Celzouttherapie in het kort

Binnen de celzouttherapie kennen we momenteel de 12 basiszouten, zoals ontdekt door Dr. Schüssler, en de 15 aanvullende zouten die later zijn ontdekt. Modern onderzoek leidt, en zal ook in de toekomst leiden, tot weer nieuwe celzouten.

 

De celzouttherapeut gaat uiteraard uit van de vragen, klachten, problemen waar de cliënt mee komt.

Daarnaast kunnen bepaalde mineralentekorten ook worden afgelezen van het gezicht. Rimpels, vlekjes, verkleuringen, slappe huid, et cetera duiden op bepaalde tekorten en hebben in wezen niets te maken met leeftijd. Hooguit in de zin dat hoe ouder je wordt (en er niets verandert in je voedings- en leefpatroon) de tekorten alleen maar groter worden waardoor de groeven en de rimpels steeds dieper worden.

Tot slot kunnen bepaalde eetneigingen duiden op een mineralentekort. De bekendste hiervan is wel de “verslaving” aan chocola die duidt op een tekort aan magnesium. 

 

In de celzouttherapie is het gebruikelijk om met enkele celzouten, die in directe relatie staan tot de vraag, te beginnen en, als daar verbetering in is gekomen, verder te werken met de tekorten die zich vervolgens aandienen. Alle tekorten in één klap oplossen gaat helaas niet.

Vaak zullen de celzouten voor langere tijd moeten worden gebruikt. Als de tekorten zodanig zijn dat ze zichtbaar worden in het gezicht en/of tot klachten leiden is de voorraad van dat mineraal in de cellen al flink geslonken. Het kan dan meerdere maanden duren voordat het tekort weer is aangevuld.