Healingpraktijk Gaby Buiskool -voor mens en dier-

Cattenbroekerdijk 49, 3461 BD Linschoten
tel. 0348-419846, e-mail

       

welkom

behandelingen

dieren
 

workshops
 

artikelen
 

over mij    
 

route

 

Privacy

 

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld je huisarts.

 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·         zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens

·         er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Jij hebt te allen tijde het recht om je dossier in te zien, het te laten verwijderen of het in eigen beheer te nemen.

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar; dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming

·         voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

·         voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

·         een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals wettelijk is vereist vijftien jaar bewaard. Hierna wordt je dossier verwijderd.

 

 

Zorgnota

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar:

         naam, adres en woonplaats

         geboortedatum

         datum van de behandeling

         een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “CranioSacraal therapie”

         kosten van het consult.

 

Hiernaast voor mijn administratie:

         wijze van betaling

         datum en tijd van een eventueel vervolgconsult

         e-mail adres.

 

 

E-mail adres

Je e-mail adres gebruik ik om je, naar aanleiding van het gesprek tijdens een consult, extra informatie toe te sturen.

Hiernaast stuur ik af en toe een Nieuwsbrief naar al mijn cliënten. Stel je dit niet op prijs dan kun je je hiervoor afmelden door me dit per e-mail te melden.