Healingpraktijk Gaby Buiskool -voor mens en dier-

Cattenbroekerdijk 49, 3461 BD Linschoten
tel. 0348-419846, e-mail

       

welkom

behandelingen

dieren

workshops

artikelen

over mij

route

 

Klachtenprocedure

 

Je hebt een klacht
Wat nu? Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan aan mij voor. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

 

Als we er samen niet uitkomen
Voel je je niet in staat je onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

 

Inzet klachtenfunctionaris
Heb je onvrede of een klacht? Neem dan contact op met de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten: NCSV (Nederlandse CranioSacraal Vereniging; https://ncsv.info/) onder registratienummer RNCSV-255-0049 .
Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens met jou contact opnemen.

 

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop je onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze Geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de Geschillencommissie over je klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor mij.
Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.
Een geschil indienen bij de Geschillencommissie kost 52,50. Dit bedrag krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld.
De Geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over je klacht.
Op geschillencommissie.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

 

Waarover kun je een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent een behandeling die je van mij kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling door mij, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde of vermiste eigendommen.