Healingpraktijk Gaby Buiskool -voor mens en dier-

Cattenbroekerdijk 49, 3461 BD Linschoten
tel. 0348-419846, e-mail

       

welkom

behandelingen
 

dieren
 

workshops
 

artikelen
  

over mij 
  

route

 

Het Wonder - over lichaamsbewustzijn
door Gaby Buiskool, mei 2006

“Het wonder is niet op water te lopen. Het wonder is dat we op aarde kunnen lopen.“ Thich Nhat Hanh

Lichaamsbewustzijn kent vele facetten en gradaties.
De “simpelste” gradatie, die echter nog door vele mensen niet wordt beleefd, is bijvoorbeeld het bewustzijn over, en daarmee dankbaarheid voor, het feit dat je voeten en je benen je al zovele jaren dragen en je brengen naar praktisch iedere bestemming die je kiest. 
Dit geldt natuurlijk voor ieder deel waaruit je lichaam is opgebouwd.
Bij de meer “geavanceerde” gradaties van lichaamsbewustzijn wordt je je bewust van hetgeen zich in je cellen afspeelt én van het spirituele concept van waaruit je lichaam in al zijn verscheidenheid aan functies en weefsels is ontstaan. Dit is werkelijk een onuitputtelijke bron van kennis en inzicht die je kijk op het (je) leven voorgoed kan veranderen.

Lichaamsbewustzijn begint met waardering en respect voor de fysieke materie waarin je Ziel woont. Dit in tegenstelling tot vele spirituele stromingen waarin het fysieke lichaam wordt ontkend en als zondig en onrein wordt gezien: verlichting wordt, in die visie, slechts bereikt door het lichaam te teisteren met ontberingen. 
Ook de moderne westerse opvatting dat een lichaam maakbaar is getuigt van weinig respect voor dit wonder van samenwerking: onderdeel kapot of niet mooi genoeg? We vervangen het door een transplantaat of veranderen het middels plastische chirurgie of zelfs gen-technologie.
We worden opgevoed met het idee dat ons lichaam ons beperkt: te dik of te dun, te groot of te klein, te stram, te gerimpeld of te grijs. En we doen vreselijk ons best om het aan ons idee van “mooi” aan te passen: dieet, corrigerend ondergoed, siliconen, sportschool, smeerseltjes en kleurshampoo. Bijna niemand ontkomt er aan.
 

Kennis doet wonderen: gefascineerd kan ik bladeren en lezen in anatomie- (hoe ziet het er uit?) en fysiologieboeken (hoe werkt het?). Aandacht bij de weg die voedsel of een medicijn aflegt door mijn eigen lichaam maakt een schat aan informatie vrij. “Meditatief onderzoek” om daadwerkelijk te ervaren hoe mijn eigen darmstelsel, milt, longen, zenuwstelsel, etcetera eruit zien, aanvoelen en werken opent het Weten.

Zo leerde mijn thymus me onlangs dat het logo, dat ik ongeveer tien jaar geleden ontwierp voor mijn praktijk als therapeute en spiritueel docente (toen ik op bewust niveau van deze zaken nog heel weinig notie had, maar op onbewust niveau blijkbaar al heel veel), heel exact de functie van de thymus weergeeft!
De thymus is de fysieke manifestatie van het hogere hartchakra dat in directe verbinding staat met De Bron.

In het logo vind je een zon die zijn stralen, via een transparant kristal dat ontspringt uit het centrum van de zon, zendt naar een gentiaan. 
Mijn thymus vertelde me dat de beide lagen in de klokjesgentiaan (het blauw van het kelkje en de groene blaadjes daaromheen) respectievelijk de persoonlijkheid en het lichaam representeren. 
Mijn thymus liet zich zien als een kristal in een kristal in een kristal. Van buiten naar binnen: de groene smaragd, die het lichaam representeert, met daarin de blauwe saffier, als symbool voor de persoonlijkheid, en daar weer in het transparante Lichtkristal. Zowel de saffier als de smaragd kunnen slechts schitteren als het Lichtkristal, rechtstreeks gevoed vanuit de Centrale Zon (ofwel de goddelijke Bron van het Leven zelf), met zijn fonkeling de andere kristallen van binnenuit doorstraalt.
In de werking van de thymus vind je dit hele principe terug, vertaald in fysieke cellen en fysieke mechanismen.
 

Het lymfesysteem vertelt me dat, waar het bloed gaat over leven en overleven, de lymfe gaat over ten volle leven. Een schoon lymfesysteem is niet alleen een optimaal onderdeel van het afweersysteem (rechtstreeks verbonden met de thymus) maar maakt het ook mogelijk, en is een voorwaarde, om je je Oorspronkelijke Blauwdruk (al je kwaliteiten, je God-Zelf) te herinneren en tot uitdrukking te brengen.

Het met mijn aandacht volgen (in plaats van met mijn handen zoals me is geleerd) van mijn meridianen brengt rust in mijn lichaam en maakt me bewust van een stukje “voortgang in spirituele ontwikkeling”. In de loop der jaren heb ik mijn meridianen zich zien ontwikkelen van onzichtbare (doch zeer voelbare) stromen tot lichtlijnen die geleidelijk aan mijn lichaam verlieten en zich voortzetten in mijn aura. Inmiddels reiken ze tot ver buiten mijn aura de oneindigheid in.

In het lichaam is spiritualiteit in iedere cel gemanifesteerd. Alle principes waaruit de Schepping is geboren vind je terug in je eigen lichaam. Alle lessen van de Grote Meesters zijn tot uitdrukking gebracht in de opbouw en werking van het lichaam. Vrije keuze, oneindige mogelijkheden, herstel van wat kapot is gegaan (=  creatie van nieuwe kansen): bij uitstek kwaliteiten van de stamcellen. Eeuwige verandering, voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden, oneindig leven, doet dat niet denken aan DNA?

We hebben geleerd dat de mens bestaat uit verschillende lagen: het lichaam, de emoties, gedachten/overtuigingen (het mentale aspect), de zielsaspecten en het Hoger Zelf.
Bij een cliënte, die inmiddels heel hard op weg is het seksuele misbruik uit haar verleden te verwerken en los te laten, werkte ik op haar onderbuik, ondersteund door een paar druppels Aurigena 5 en Aurora 7 op mijn handen. Mijn handen gleden door het bindweefsel (fascia) van laag naar laag. Bindweefsel is een doorzichtig zilverkleurig weefsellaagje dat ieder orgaan, ieder bot, iedere spier, ieder bloedvat, iedere zenuw omhult. Het houdt de vorm van ons lichaam in stand. Het is ook bij uitstek het weefsel waarin spanning zich vastzet en zo zorgt voor vervorming. 
Toen de eerste laag bindweefsel zich begon te ontspannen zag ik beelden van misbruik uit zowel dit leven als vele voorgaande levens het lichaam verlaten. Een diepe zucht en mijn handen gleden dieper de buik in tot ze botsten op een spanningsveld in een diepere laag. De laag begon zich te ontspannen en ik zag de overtuigingen (absolute minderwaardigheid op alle terreinen van het leven) loskomen die mijn cliënte zich, in even zovele levens, had eigen gemaakt als gevolg van deze ervaringen. Ook deze laag ontspande zich en mijn vingers konden nog dieper het lichaam in tot de volgende spanningslaag. Hier werd ik de “blauwe plekken op haar ziel” gewaar: de doodswens, het heimwee naar de rust en vrede van die àndere plek waar ze ook zo vaak heeft vertoefd. Toen ook deze laag zich ontspande zag ik in haar buik een stalende volle ronde gouden zon en voelde zij rust en vrede. Iedere spanningsplek die ik daarna behandelde liet in eerste instantie een wolk zien voor die zon en daarna, als de plek zich ontspande, een nog voller en helderder stralende zon. 
Ooit hebben zich één voor één al deze “jasjes” gevormd en het licht van de Zon gedempt. In deze sessie hebben we de jasjes weer één voor één uit kunnen doen. De volgende dag vertelde ze dat haar heupen nog nooit eerder zo soepel waren; ze voelde zich een buikdanseres. 
Die dag gaf het lichaam van deze cliënte een college “levende spiritualiteit”. Wat mijn handen en ogen waarnamen voelde zij in haar buik gebeuren.
 

Ik wil dit artikel besluiten met de opmerking van een cliënte, na een sessie lichaamswerk gecombineerd met Healing Arts therapie. Ze kwam bij me omdat ze een “hoofdmens” is en zo graag wil leren contact te maken met haar hart. Aan het einde van de sessie vroeg ik haar hoe haar borstkas nu voelde? “Vrijheid”. “Wat betekent vrijheid voor jou?” “Verbinding.” En, na enkele ogenblikken stilte: “Ik voel nu verbinding met mijn schouders en mijn spieren.” 
Is het toeval dat juist dìt gebied (hart/long/thymus = hartchakra) déze boodschap geeft: “Pas vanuit vrijheid kan ik me verbinden”?