Healingpraktijk Gaby Buiskool -voor mens en dier-

Cattenbroekerdijk 49, 3461 BD Linschoten
tel. 0348-419846, e-mail

       

welkom

behandelingen
 

dieren
 

workshops
 

artikelen
  

over mij
    

route

 

Thuisplaneet Orion 
door Gaby Buiskool, februari 2004
 

In het artikel “De reis naar de thuisplaneten” (Spiegelbeeld mei 2002) wordt gerefereerd aan een vrouw die een lichtwezen van Orion ontmoet. Ik citeer: “Een andere vrouw ontmoet in de aarde een lichtwezen, in de gestalte van een vrouw, dat van Orion komt. Zij is heel blij met deze ontmoeting, omdat zij weet dat hier haar wortels liggen.”  
Ik ben deze vrouw. Tijdens een sessie met Joanne van Wijgerden, initiator van de Healing Arts Liquid Light Frequencies, heb ik inderdaad dit lichtwezen ontmoet en herkend als verbonden met mij. Na de bewuste sessie heb ik op eigen houtje nog verschillende reizen gemaakt naar de sterrenwereld, met Orion als favoriete bestemming. Ik maakte de reizen niet altijd alleen: op sommige reizen werd ik (be)geleid door onze hond Sanne of katertje Maxi.
 

In een Healing Arts sessie kan het gebeuren dat de cliënt op een andere planeet belandt: de thuisplaneet.  
Dit is de planeet waar een mens vertoefde vóór zijn Aarde-incarnaties. Herstel van de verbinding met de thuisplaneet kan een heel diep gevoel van heling geven. Men wordt zich weer bewust van de hogere, intuïtieve, vermogens waarover men beschikt. In bewuste verbinding met de thuisplaneet wordt het mogelijk deze vermogens op Aarde te manifesteren.
 

In dit artikel wil ik verslag doen van de ontdekking van mijn thuisplaneet (het sterrenstelsel Orion) en de informatie die ik van Orion ontvangen heb.  
 

Kennismaking met Orion  
De bewuste sessie ging ik in met de vraag “Hoe zit dat met mijn thuisplaneet?”. Diep in mijn hart was ik ervan overtuigd dat dat  “gewoon” de Aarde zou zijn want dat is de planeet die ik als mijn “thuis” beschouw.  
Het was dus nogal een schok toen ik ergens anders belandde en in eerste instantie was ik vol verzet want wat moest ik nou met deze informatie?! Gaandeweg echter ben ik mijn verbinding met Orion als zeer waardevol gaan beschouwen.  
Ik herkende de vrouw van Orion, die zei dat ik haar dochter was, als het wezen dat ik al zo vaak in de Aarde was tegengekomen en dat ik altijd had beschouwd als een personificatie van Moeder Aarde. Misschien verklaart dat waarom ik mijzelf altijd beschouwde als een kind van de Aarde.  
Ik kwam erachter dat ik Orion heel bewust had verlaten en dat dat met veel verdriet gepaard ging. Het had onder andere te maken met mannelijke energie. Het leek alsof die op Orion totaal ontbrak. Als ik wezens tegenkwam waren dat zonder uitzondering vrouwelijke wezens maar ook aan deze vrouwelijke wezens ontbrak iets. Ze waren star en statisch; alsof de levensvonk half was gedoofd.  
Waren dit nu de veelgeroemde lichtwezens waar ik als mens kracht en inspiratie uit moest halen…?!

In latere beelden zag ik dat de planeet begon te helen. Dat de messcherpe scheiding tussen het gouden licht en het diepe transparante levende zwart begon te vervagen. Het goud en het zwart liepen steeds meer in elkaar over tot het voor mij aanvoelde als een eenheid. Een zeer ontroerende ervaring.  
Het zag eruit alsof de mannelijke energie òf terug was gekomen naar de planeet òf was geheeld, waardoor het evenwicht hersteld werd. Ik kwam toen ook even zovele mannelijke als vrouwelijke wezens tegen en de starheid, het statische, was geheel verdwenen.
 

In deze eerste beelden zag ik Orion als één geheel. De verschillende sterren, die we nu zien als Orion aan de hemel staat, kon ik toen nog niet onderscheiden.  
Later begreep ik dat ik reizen maakte in de tijd. Dat mij fragmenten uit de geschiedenis van Orion waren getoond.
 

Orion: wedergeboorte    
Orion toonde zich aan mij als het sterrenstelsel van de wedergeboorte. Pas later kwam ik er achter dat de Egyptenaren in dit sterrenbeeld Osiris zagen, de god van de wedergeboorte…  
Iedere ster in het stelsel heeft zijn/haar eigen kwaliteit om deze wedergeboorte mogelijk te helpen maken.  

De toegangspoort  
Er is een directe verbinding tussen de mensenwereld en de “Orion-wereld”. Deze loopt via de drie sterren die men de “gordel van Orion” noemt. Aan deze drie sterren op een rij kun je het sterrenbeeld aan de hemel direct herkennen. De drie sterren fungeren als een soort toegangspoort. Er wordt gecheckt of je wel o.k. bent en met de juiste bedoelingen komt.  
Het werkt ook andersom: de sterrenwezens gebruiken de gordel om vandaaruit naar de Aarde of andere sterren (buiten Orion) te gaan.
Vanuit de gordel zag ik dat wezens (in mijn beeld met een menselijke vorm) zich opmaakten voor een reis. Ze hadden hun rugzakken al gepakt en stonden klaar om te vertrekken. Ze wachtten echter nog op “iemand” of  “iets” voor het startsein. Ik kreeg niet helder wie of wat dat was.  
Een hele poos later zag ik dat ze al vertrokken waren (het moment van vertrek heb ik gemist) en dat ze uitzwermden naar alle andere sterren waaronder de Aarde. Wat ik toen zag ontstaan was een soort band van licht om de Aarde als om de Aarde bij elkaar te houden. En dat alle sterren, dus niet alleen de sterren en wezens van Orion, samenwerken om de Aarde helpen.

Een andere toegang tot Orion loopt via de drie pyramiden van Gizeh.  
Jaren geleden heb ik de grote pyramide van Gizeh bezocht en het deed me niets. Drommen toeristen die allemaal door dat ene nauwe, lage, bedompte gangetje gepropt werden om die ene bedompte "grafkelder" te bezoeken die voor het publiek is opengesteld. Ik voelde het gewicht van al die stenen en al die eeuwen en al die mensen met al hun vragen op me rusten en moest moeite doen om niet in paniek te raken.
En nu ineens, vanuit mijn luie stoel in de Hollandse polder, snapte ik wat de bedoeling was van die drie pyramiden. Ze staan in directe verbinding met de drie sterren in de gordel van Orion. Ze fungeren als een soort springplank voor het bewustzijn van waaruit je als het ware naar de sterren kunt springen.
 

De helende ster    
De ster in Osiris’ rechterschouder heeft een enorm potentieel aan healing-energie. Véél meer dan de andere sterren. (Iedere ster, ook in andere sterrenbeelden, beschikt over healing-energie.)  
Als ik daar naar toe ga voor healing zie ik het beeld van een verlicht huisje in een besneeuwde vlakte. Ik ga in het huisje, of begeleid een ander naar dat huisje. Na afloop voelt het rustig, vredig, stralend. Alsof er van alles is weggewassen en schoongepoetst.  
 

Inzicht in Leven en Dood    
De “staf” van Osiris heeft te maken met leven en dood, licht en duisternis. “Dood” is hier geen dood, zoals wij mensen dat vaak beschouwen. Met “dood” wordt een andere vorm van leven bedoeld. De duisternis is niet eng en zwart en donker maar transparant en vol licht. De sterren in de staf symboliseren inzicht in de ware aard van het Leven; helpen om inzicht te krijgen in de ware aard van het Leven.  
Door een boodschapper van Orion werd mij de staf overhandigd. Een groots en koninklijk geschenk (en opdracht) waarvoor ik in eerste instantie alleen maar keihard wilde wegrennen. Ik heb de staf na heel wat ge-“ja-maar” aangenomen; tóen voelde het als een wel zeer zware verantwoordelijkheid.  
Inmiddels geeft het vreugde om steeds meer inzicht te krijgen in hetgeen waar het in het leven werkelijk om draait. Om steeds beter te begrijpen waarom de levens van mensen verlopen zoals ze verlopen.
 

Overgang naar een andere dimensie: de wedergeboorte    
De “bol” in Osiris’ linker hand staat voor een andere wereld. Het zijn dimensies waar ik helemaal van ga duizelen als ik daar contact mee maak. Zo veel licht, zo veel energie, zo veel kracht. Niet eerder gehoorde muziek. Kleuren en vormen die wij op Aarde niet kennen. Mogelijkheden die wij mensen niet eens kunnen bedenken.  
Het is de beweging van de staf naar de bol (de “wedergeboorte”) die de roeping is van de mens.

Lichtvoertuig    
In de ster in Osiris’ hoofd “zetelt de koning”. Het is niet dat vandaaruit de andere sterren worden bestuurd (iedere ster is autonoom) maar er is wel een soort gezamenlijke gedachte, een soort gezamenlijk thema of gezamenlijke bezieling waar de hele combinatie van sterren aan werkt. In het geval van Orion is dat dus “wedergeboorte”.  
In deze konings-ster zit heel veel kennis. Met name veel kennis over “hogere technologie” (technologie die mensen nog niet ontdekt hebben) al is “technologie” waarschijnlijk niet het goede woord.  
Sommigen beweren dat de Merkaba (het lichtvoertuig waarover ieder mens beschikt) van Orion afkomstig is. Als dat zo is komt de Merkaba van deze ster. De Merkaba is geen technologie zoals wij mensen die kennen maar is een voorbeeld van hetgeen ik in Orion-verband bedoel met “technologie”.  
Mij is een ander lichtvoertuig aangereikt. Oneindig veel subtieler, eleganter en krachtiger dan de Merkaba zoals die mij door mensen is geleerd.  
Dit Orion-lichtvoertuig heelt en maakt het reizen naar de sterren voor mij, bij wijze van spreken, tot een wandelingetje door mijn achtertuin.
 

Dieren  
Ronduit verrassend vind ik de ontdekking dat ook dieren een verbinding hebben met de sterren.  
Op zoek naar het “waarom?” van de dood van ons vier maanden oude katertje Maxi kreeg ik het verhaal van de wedergeboorte te zien. Het lichtwezen verbonden met Maxi(miliaan) was degene die mij de staf aanreikte: de koningszoon-boodschapper van Orion.  
Toen ik Sanne, onze hond, vroeg om me haar thuisplaneet te laten zien leidde ze me via de pyramiden naar de gordel van Orion (deze toegang had ik zelf nog niet ontdekt) en vandaaruit naar een ster in een van de benen van Osiris. Het lichtwezen dat zich aan Sanne verbonden heeft stelde zich voor als een zuster van het lichtwezen dat zich met mijn menselijke vorm heeft verbonden.
 

Praktisch nut   
En levert dit alles nog enig praktisch nut op, los van het plezier dat ik eraan beleef om het te ontdekken?
In mijn gewone dagelijkse leven sta ik er eerlijk gezegd niet zo heel erg bij stil dat ik “iets” heb met Orion of dat er op de een of andere manier een lichtwezen van Orion verbonden is met mij of met Sanne. Al wordt mijn hart wel lichter als ik na de zomer Orion weer aan de hemel zie verschijnen. (Het sterrenstelsel is alleen zichtbaar van  nazomer/herfst tot ergens in het voorjaar.)
 

Huishouden    
Tijdens één van mijn bezoeken aan Orion werden me beelden getoond van huishouden en koken. Zaken waar ik een bloedhekel aan heb. De enkele keer dat ik tijdens die bezigheden aan Orion denk krijg ik inderdaad inspiratie over bijvoorbeeld heel aparte ingrediënten-combinaties die dan ook nog erg goed blijken te smaken. Maar meestal probeer ik er alleen maar onderuit te komen in plaats van me te laten inspireren. Misschien een beetje dom?
 

Heling 
In meditaties maak ik vaak en graag gebruik van het lichtvoertuig dat me is aangereikt. Het geeft me energie en maakt het leven lichter en blijer. De inzichten die ik krijg verhogen mijn helende vermogens enorm.  
In healing-sessies met cliënten kan het voorkomen dat ik het gevoel heb dat ik op zoek moet gaan naar de thuisplaneet van de betreffende persoon of het betreffende dier. Het inschakelen van de healing-energie van de thuisplaneet geeft de sessie extra kracht. Het valt me dan regelmatig op dat de kwaliteit die ik bij de betreffende ster of planeet aantref overeen komt met de (al dan niet verborgen) kwaliteiten van de cliënt.