Healingpraktijk Gaby Buiskool -voor mens en dier-

Cattenbroekerdijk 49, 3461 BD Linschoten
tel. 0348-419846, e-mail

       

welkom

behandelingen

dieren

workshops

artikelen

over mij
††††

route

 

Healing Arts Therapie, een inleiding
door Gaby Buiskool, mei 2008

Het Healing Arts concept

Het Healing Arts (HA) concept rust op drie pijlers:
   *  bewustzijnsgroei van de therapeut
   *  de HA-therapie
   * 
de HA Liquid Light frequencies.

Bewustzijnsgroei van de therapeut
Een therapeut kan cliŽnten pas in de breedte en diepte helpen als hij zelf beschikt over een groter bewustzijn. Onderdeel van de HA-training is dan ook dat de levenservaring, opgedaan in het huidige, maar ook in voorgaande levens, in zijn bewustzijn wordt geactiveerd.
In de HA-workshops wordt het bewustzijn van de therapeut geopend voor vele velden van informatie. Onder andere:

   *  het concept van het hele innerlijke kind. Dit in tegenstelling tot het concept van het gebroken (= getraumatiseerde) kind.
Het vrijmaken van de helende energie van het hele of geheelde innerlijke kind doet wonderen, niet alleen voor de betrokkene zelf maar ook in bijvoorbeeld verstoorde ouder-kind relaties.

   *  het werken met informatie uit voorgaande levens. Dit kan vele levens, verspreid over duizenden jaren, omvatten.
Hier ligt een direct verband met het vrijmaken van de informatie ďtussen levens inĒ. Deze informatie overstijgt de persoonlijkheidsaspecten en betreedt de gebieden van de ziel. Het geeft antwoord op vragen als ďwaar gaan deze ervaringen over?Ē, ď wat wil ik ervan leren?Ē, ďwelk aspect van dit thema wordt in dit leven uitgewerkt?Ē

   *  inzicht in hoe themaís (patronen) zich over vele generaties binnen een bepaalde familie ontwikkelen:
Angsten en fobieŽn duiden soms op een familiepatroon.
Het niet kunnen omgaan met emoties, hetgeen zowel kan leiden tot over-emotionaliteit als tot totale ontkenning en innerlijke verharding, kan een familiepatroon zijn.
Als sprake is van geweld of misbruik is vaak ook sprake van een familiepatroon. Hierbij kunnen dader- en slachtofferpatronen door elkaar lopen. Beide verschijningsvormen duiden op de onmacht om met macht om te gaan; zijn in feite twee zijden van dezelfde medaille.

   *  toegang tot planetaire, kosmische of galactische informatie: de "thuisplaneten".
Velen van ons blijken herinneringen te hebben aan een of meerdere levens in andere sferen en andere vormen dan de Aardse. Bewustzijn van deze informatie opent de hogere lichtinformatie in zowel therapeut als cliŽnt en leidt tot een besef van een groter potentieel in jezelf en in het mensdom dan op grond van het heersende idee "ik ben mŠŠr een mens". Het opent vele gebieden van heling.

Uitgangspunten van de Healing Arts Therapie
Er wordt gewerkt met de innerlijke informatie (het innerlijk bewustzijn) van de cliŽnt. De therapeut ondersteunt de cliŽnt inzicht te krijgen in oorzaak en effect van zijn pijn (het probleem of de klacht) op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal als spiritueel gebied.

Het lichaam is de ingang naar gebieden die heling behoeven: alle niet verwerkte emoties worden opgeslagen in de lichaamsweefsels.
Naast niet verwerkte emoties kunnen echter ook gedachtenpatronen (overtuigingen als ďik ben het niet waardĒ) en zelfs spirituele aspecten (bijvoorbeeld het gevoel geen verbinding te hebben met het leven of het gevoel op de verkeerde planeet te zijn geland) kramp veroorzaken in de lichaamsweefsels en op termijn leiden tot fysieke klachten.
Het lichaam is echter ook de wegwijzer naar heling. In het innerlijk bewustzijn is zowel de herinnering opgeslagen aan de pijn, als aan de oorspronkelijke Eenheid, Verbondenheid en Heelheid: de verbinding met de Bron, de Levenskracht.
Tegelijk met het vrijkomen van informatie over oorzaken en effecten van de pijn en het inzicht dat daarmee gepaard gaat, is ook de informatie beschikbaar die leidt tot heling. Deze informatie is soms echter moeilijk toegankelijk, zodat de cliŽnt het grotere bewustzijn van de therapeut nodig heeft om deze informatiebron te openen.
De therapeut begeleidt de cliŽnt om vervolgens daadwerkelijk de Heelheid in de totaliteit van zijn Zijn te ervaren op zowel fysiek, emotioneel, mentaal, als spiritueel gebied.

Uitgangspunt van de Healing Arts Therapie is altijd het ďtotale ZijnĒ: de ervaring van een harmonieus samengaan van Lichaam, Hart, Geest en Ziel. Dit gaat ver voorbij het mentale begrip ďdat dat wellicht een ideale situatie isĒ.
In de heling gaat het erom dat de cliŽnt dit totale Zijn, deze Eenheid, daadwerkelijk ervaart, en hiermee de herinnering aan dit aspect van het Zelf in alle lichaamscellen weer levend maakt en versterkt.

Healing Arts Liquid Light frequencies
De HA-frequencies blijken op alle hierboven genoemde gebieden een enorme hulp te zijn.
Ze helpen degenen die met deze remedies werken (therapeut en cliŽnt) hun intuÔtieve kanalen te openen en daarmee de weg steeds meer vrij te maken naar de eigen innerlijke Wijsheid en Heelheid. Dit geeft onder andere een dieper inzicht in de ďsamenhang der dingenĒ.

Ze helpen met aarden (ďgrondenĒ), waardoor het levenspad weer duidelijker bewandeld kan worden, de kracht van het menszijn steeds meer kan worden ervaren, en meer richting en vorm gegeven wordt aan het eigen leven.

De HA-frequencies helpen de therapeut de cliŽnt op een zachte, liefdevolle manier te begeleiden naar gebieden die heling behoeven, zonder dat de cliŽnt in angst of slachtofferschap schiet. Vervolgens helpen ze heling te bewerkstelligen.

De HA-frequenties zijn ďLicht, Eenheid, Heelheid in een flesjeĒ. Door met deze energieŽn aan het werk te gaan (de druppels te laten innemen, de druppels op een plek op het lichaam aan te brengen of een flesje in de aura te houden of door de cliŽnt te laten vasthouden) wordt in de cellen de herinnering geopend aan Licht, Eenheid en Heelheid.

Ze helpen zowel therapeut als cliŽnt naar inzicht en de helende ervaring van het totale Zijn.

De HA-frequencies bestaan uit verschillende series, waarbij iedere serie haar eigen thema kent:
Aurora balanceert de chakraís, Aurigena werkt op het DNA, Transluca herstelt de verbinding met dehogere kosmische informatie, El-Eloha helpt je meer te vertrouwen op je Innerlijke Licht enWijsheid, Chrystael helpt je los te komen van aardse beperkingen en je weg vrij te kunnen gaan, Alchemama helpt de vrouwelijke scheppende energie in je te openen, Pathara-Ma helpt je je meer bewust te worden van zowel je Goddelijke aard als je mens-zijn: een diepere verbinding met je creŽerende vermogens als diep-doorvoelend mens.