Healingpraktijk Gaby Buiskool -voor mens en dier-

Cattenbroekerdijk 49, 3461 BD Linschoten
tel. 0348-419846, e-mail

       

welkom

behandelingen

dieren
 

workshops

artikelen

over mij    
 

route

 

Healing Arts en Dieren, de gecombineerde sessie 
door Gaby Buiskool, april 2005
  

Er zijn vele manieren om met dieren te werken. De meeste behandelwijzen richten zich daarbij op het dier zelf. Zonder een oordeel te willen vellen over die manier van werken heeft mijn eigen ervaring me geleerd dat ik vaak (nog) betere resultaten behaal als ik de eigenaar/verzorger in het verhaal betrek. Ik kom dan uit op wat ik een “gecombineerde sessie” noem.
 

In de gecombineerde sessie werk ik in één en dezelfde sessie zowel met de menselijke cliënt (eigenaar/verzorger van het dier) als met het dier.   
Uitgangspunt voor zo’n sessie is dat er een energetische overeenkomst is tussen de cliënt en de vraag, het probleem, of de klacht met betrekking tot het dier. Om dit uit te vinden maak ik zowel telepatisch contact met het dier als met de cliënt en vraag ik het dier waarin het zijn of haar baas of bazin spiegelt.  
Dieren werken namelijk altijd als een spiegel: ze laten je jezelf zien, zowel in je zwakke als in je sterke punten. Je kunt ook zeggen dat de dieren je na doen en dat ze daarin erg ver gaan.

Enkele voorbeelden: een onderdanige hond heeft vaak een eigenaar die je wens al heeft vervuld voordat je hem zelf heb bedacht.  
Dieren met spijsverteringsstoornissen hebben een baas/bazin met spijsverteringsstoornissen.  
Het paard van een cliënte met artrose in de benen heeft ook artrose in de benen en neemt bovendien het patroon van de eigenaresse over om kreupel te gaan lopen bij spanning. (Als de betreffende cliënte aan het gevoel in haar hart voorbij gaat en daardoor in de stress schiet, kan ze de trap nog nauwelijks op.)  
De hond van een cliënte, die het seksueel misbruik in haar jeugd niet heeft verwerkt, is seksueel misbruikt door de vaste oppas.  
Als je met gekromde tenen naast een paard loopt, ook al is het een voor jou onbekend paard, gaat het paard ook verkrampt lopen. Als je vervolgens je voeten ontspant zul je merken dat het paard metéén ruimere passen neemt.

Van dit “na doen” maak ik gebruik zowel voor de detectie van het échte probleempunt (datgene waar het werkelijk om draait als je “achter de dingen schouwt”) als in de heling.  
Nadat ik het verhaal van de cliënt heb aangehoord maak ik telepatisch contact met zowel het dier als de cliënt en onderzoek ik welke overeenkomsten ik tegenkom als ik me focus op de échte vraag van de cliënt. Dit is de vraag die meestal niet gesteld wordt maar waar het wel om draait.  
Die overeenkomsten kunnen van allerlei aard zijn: een grondingsprobleem, een niet verwerkt emotioneel trauma, geen contact met het innerlijke Zelf, etcetera.
 

Als de cliënt ervoor open staat zal ik vervolgens een gecombineerde sessie adviseren.  
Het blijkt voor vele mensen zeer confronterend te zijn om op deze manier naar een dier te kijken en niet iedereen wil die confrontatie aan gaan. In het laatste geval beperk ik me tot het werk met het dier sec, en hoewel zo’n dier daar heel erg van kan opknappen blijft het in mijn ogen symptoom-bestrijding. Je kunt het vergelijken met het werken met kinderen zonder de ouders, of ten minste één van de ouders, erbij te betrekken.
 

Tijdens de gecombineerde sessie blijf ik de gehele sessie in telepatische verbinding met het dier. Met de cliënt werk ik op de “Healing Arts wijze”, dat wil zeggen dat ik deze begeleid naar zijn of haar bron van innerlijke wijsheid en heling.  
In tegenstelling tot de “gewone” Healing Arts sessie, waarin je je als therapeut laat leiden door de cliënt, laat ik me in deze sessies leiden door hetgeen het dier te vertellen heeft. Leid ik, met andere woorden, de cliënt naar het verhaal van het dier.  
Vervolgens begeleid ik de cliënt om telepatisch contact te maken met het dier, op het moment dat het dier daar klaar voor is, en zorg ik ervoor dat het dier de essentie van zijn of haar verhaal ook werkelijk kan vertellen tegen de baas of bazin.  
Daarna gaan we samen (cliënt, dier en ik als begeleider) het helingsproces in.  
Anders gezegd: begeleid ik, op aanwijzing van het dier, de cliënt zodanig dat hij of zij de kern van het verhaal te pakken krijgt en niet om de hete brij heen blijft draaien. Als deze kern voor de cliënt duidelijk is geworden begeleid ik de cliënt naar zijn of haar eigen heelheid en  kijken we samen welk effect dit heeft op het dier.  
Uitgaande van het basis-idee dat het dier zijn baas of bazin na zal doen kun je in het dier onmiddellijk waarnemen in hoeverre het probleem nog nadere analyse en/of verdere heling nodig heeft.   
Soms gaat het verder en neemt het dier het helingsproces over. Laat het dier aan de baas of bazin zien wat voor hem of haar de volgende stap van heling is. In het voorbeeld van de hond die seksueel werd misbruikt liet het dier de bazin zien dat háár enige heling ligt in vergeving van de dader zowel voor haar eigen verleden als voor hetgeen de hond is aangedaan.
 

Gecombineerde sessies zijn zeer dankbare sessies om te begeleiden. Bovendien werk je super-efficiënt: je vangt twee vliegen in één klap. Meestal komt er iets uit dat voor de eigenaar/verzorger totaal verrassend en onverwacht is, en diepe emoties oproept.  
Een cliënte had het probleem dat haar hond stopte met eten als zij op vakantie was. Hoewel ze een goede telepatische verbinding heeft met haar hond kwam ze hier niet uit.  
De hond liet haar zien dat hij bij haar zichzelf niet kon zijn. Dat zij zijn echte innerlijke schoonheid en wijsheid niet kon bevroeden omdat zij hem niet vertrouwde. (Het is een grote, sterke en dominante Rottweiler.)   
Ik zag dat zij, vanwege haar eigen blokkades, ook de verbinding was kwijtgeraakt met haar eigen Zelf. Pas toen zij zichzelf in al haar heelheid, schoonheid en kracht kon ervaren kon zij zich ervan bewust worden wat de hond haar in werkelijkheid te bieden heeft. Vanuit deze verbinding naar het dier kijkend wist zij dat ze voor hem niet langer bang hoefde te zijn. Wist de hond dat hij eindelijk écht gezien werd en was het voor hem niet langer noodzakelijk om haar over de hele wereld te volgen. Want dat is wat hij deed als zij op vakantie was: hij reisde energetisch met haar mee, en vergat daarbij om zijn lichaam thuis te voeden.
 

Een voorbeeld van een gecombineerde sessie:  
Vraag van de cliënte: “Wat vindt mijn hond (12 jaar) van de verhuizing en wil hij eigenlijk wel overdag bij mijn ouders zijn als ik op mijn werk ben?”
 

Via de foto maak ik contact met de hond en vraag of het dier met me wil werken. Wat de hond me laat zien is dat het dier onzeker is en totaal niet in verbinding met zijn lichaam. Dat laatste neem ik ook waar bij de eigenaresse.  
Genoeg reden om een gecombineerde sessie voor te stellen.

Ik laat de cliënte contact maken met de zon onder haar voeten. Onder één voet neemt ze een paars-rode zon waar die slechts heel langzaam in haar lichaam doordringt. De stralen stoppen als ze het hartchakra-gebied bereiken en gaan niet verder. Met behulp van El-Eloha 1 komt de zon ook verder, tot in haar hoofd, maar het blijft voor haar op een bepaalde manier vreemd aanvoelen. Voor mij voelt het als voldoende gronding om haar een inleidend contact te laten maken met haar hond maar niet voldoende om de sessie in te gaan.  
Ik begeleid haar in het telepatisch contact maken met de hond en vraag haar om de hond uit te leggen wat we gaan doen. Ik laat haar tegen de hond vertellen dat hij wordt uitgenodigd om getuige te zijn van hetgeen zich in de sessie af gaat spelen en dat hij, op het moment dat hij mee wil doen, in de sessie mag “inbreken” om zijn bijdrage te leveren. Ik laat haar vertellen dat alles gebeurt op basis van vrijwilligheid en dat het veilig is.  
Ik vertel de hond vervolgens dat ik tijdens de hele sessie contact houd zowel met hem als met zijn bazin zodat de hond mij kan vertellen wat hij kwijt wil en dat, via mij, ook kenbaar kan maken aan zijn bazin.  
Als de hond het begrepen heeft en op zijn gemak is gesteld (dit check ik zelf bij de hond én ik vraag aan de cliënte hoe het dier in haar beleving reageert) kunnen we beginnen.
 

Ik vraag de cliënte om opnieuw contact te maken met de zon onder haar voeten. Ze neemt nu een grotere zon waar, waar ook geel doorheen straalt. Op de vraag wat dat geel haar te vertellen heeft is het antwoord “verbinding”. De zon komt veel makkelijker door in haar lichaam (weliswaar met wat hulp van El-Eloha 2). Voldoende basis om de sessie in te gaan.
 

Ik merk dat de hond staat te trappelen om zijn verhaal kwijt te kunnen en vraag haar om opnieuw contact te maken met de hond.  
Vrijwel onmiddellijk verschijnen er tranen in haar ogen. Ze voelt zich verdrietig als ze bedenkt dat de hond al zo oud is en dat ze hem waarschijnlijk binnen enkele jaren zal moeten missen.  
Onder het verdriet ligt een behoorlijk schuldgevoel. Ik vraag haar om zich bewust te worden waar dat schuldgevoel betrekking op heeft en wat het met haar doet. Ze voelt zich schuldig omdat het dier vaak alleen is (ze werkt overdag en brengt daarom de hond naar haar ouders) en bemerkt dat haar schuldgevoel haar belet om haar hart te openen voor de hond. Door haar schuldgevoel raakt ze de verbinding kwijt met haar lichaam; ze is niet meer “aanwezig”.  
De hond reageert op haar niet-aanwezig-zijn door haar voor de voeten te lopen en zich te gedragen als een soort schaduw: hij wil constant bij haar zijn.  
Dit versterkt haar schuldgevoel, waardoor zij …, waardoor de hond …, en zo is de cirkel helemaal rond.  
“En wat gebeurt er op energetisch vlak met de hond?” “Hij verlaat zijn lichaam.” De hond volgt dus haar voorbeeld.  
Ik vraag haar hoe ze dit probleem denkt te kunnen oplossen. “In verbinding zijn met mijzelf  en mijn hart openen voor de hond”. Ik vraag haar om haar eigen raad op te volgen, haar schuldgevoel te overstijgen en haar hart te openen voor de hond.  
Ik zie dat de hond meteen terug komt in zijn lichaam en tot rust komt. Ook de eigenaresse neemt dat effect waar en bovendien voelt ze dat ze ook zelf weer “terug komt” en tot rust komt. Ze ontdekt hoe belangrijk haar energetische aanwezigheid is: als zij in verbinding is met haar hart en haar lichaam loopt de hond haar niet meer voor de voeten en is zelfs haar fysieke aanwezigheid niet eens meer zo nodig.
 

De hond vertelt mij dat het verhaal nog niet helemaal af is en ik vraag haar om te kijken welk effect het openen van haar hart heeft op de verbinding (het energetische koord) tussen haar en de hond.  
Het koord verandert van plaats: waar het eerst liep tussen beide ogenparen (ze hielden elkaar constant in de gaten) is er nu een koord van hart tot hart. Ik vraag haar om te onderzoeken of dit koord nu helemaal zuiver is of dat het nog enige “schoonmaak” behoeft. Nadat ze het koord heeft schoongemaakt wordt de energie van de hond nog steviger en krijgt ook zij een nog meer “gevuld” gevoel.  
Verder ontdekt ze dat haar nieuwe flat nog niet echt van haar is. Ik vraag haar het huis energetisch te reinigen en met haar hartsenergie te vullen en het effect waar te nemen op zowel zichzelf als op de hond. De hond vindt het niet langer erg om alleen te zijn in de flat: het is nu ook zijn (t)huis geworden. Ze ontdekt hoe belangrijk het is om de energie van haar flat goed te onderhouden en de flat “goed achter te laten”. Niet alleen voor de hond maar ook voor zichzelf.  
Ze voelt een diepe rust in haar hoofd en ik nodig haar uit om dat gevoel ook te ervaren in haar lichaam. Met El-Eloha 5 help ik haar het geheel te integreren. Ik neem waar dat zowel zijzelf als de hond zich meer en meer centreren en zij ziet haar flat voor zich met daarin een centrum van licht en energie.  
Ik dank de hond voor zijn bijdrage en sluit daarmee de sessie af.