Healingpraktijk Gaby Buiskool -voor mens en dier-

Cattenbroekerdijk 49, 3461 BD Linschoten
tel. 0348-419846, e-mail

       

welkom

behandelingen

dieren
 

workshops

artikelen

over mij      

route

 

Ervaring van Heelheid
door Gaby Buiskool, oktober 2006
 

Onlangs kreeg ik het verzoek van een collega CranioSacraal therapeute om een Healing Arts sessie mee te mogen maken.

Voordat we de sessie ingingen vroeg ik haar of ze een specifieke vraag had, hetgeen niet het geval was: “Laat maar gebeuren”. 
Wel vroeg ze zich af of je inderdaad een “trauma” (iets dat je niet hebt kunnen verwerken) zou moeten hebben om een sessie te kunnen doen.
Ik legde haar uit dat Healing Arts gaat over heelheid. Het doel van een sessie is altijd om lichaam en geest (opnieuw) te herinneren aan zijn of haar oorspronkelijke heelheid.
Als er zich in de sessie een trauma aandient, gaan we daarmee aan het werk. Overigens zonder dit persé helemaal opnieuw te hoeven beleven: je hebt het allemaal al een keer meegemaakt dus dat is niet nogmaals nodig. Wat je je echter niet hebt gerealiseerd toen de traumatische situatie zich aandiende, is welke les je toen aan het leren was. (Had je je dit toen wel gerealiseerd was de situatie niet uitgegroeid tot “traumatisch”.)
In de sessie gaan we op zoek naar die diepere lagen van informatie: wat was je aan het leren? waar ging de betreffende situatie op een dieper niveau over? van waaruit heelheid zich vervolgens zal aandienen.
Dient zich geen traumatische situatie aan, dan kunnen we meteen gaan werken aan heelheid.
Je systeem reikt je aan wat op dat moment nodig is. Ik heb al verschillende malen mogen meemaken dat zelfs zeer getraumatiseerde personen in de sessies “slechts” heelheid ervoeren.
Blijkbaar is het niet altijd nodig om met de trauma’s aan het werk te gaan. De universele Wet van Trilling (Norma Milanovich & Shirley McCune, “Het licht zal je bevrijden, de universele wetten voor spirituele groei”) stelt dat de hogere trillingen de lagere verteren en veranderen. Met andere woorden: de ervaring van blijheid, vreugde, heelheid (hogere trilling) helpt je je eventuele trauma’s (lagere trilling) los te laten en te transformeren.

Ik vroeg haar op de mat te gaan staan. Ik voelde haar weerstand maar besloot me daar niet aan te storen. Hoewel zij een Healing Arts sessie had gevraagd was ze er blijkbaar van uit gegaan dat we op de tafel zouden werken. Zoals dat gebruikelijk is bij craniosacraal therapie.
In de “pure” Healing Arts sessie daarentegen werk je staande. Dit heeft als voordeel dat de cliënt de bewegingen van het lichaam beter kan voelen en volgen.

Ik koos Healing Arts frequency El-Eloha 3 (*) uit en gaf haar die in handen met het verzoek om te voelen wat de frequency met haar doet. Na enige ogenblikken gaf ze me de frequency terug met de opmerking dat ze er niet zo veel van voelde. Ik vroeg haar haar aandacht naar binnen te keren, zich af te stemmen op de frequency en te voelen hoe haar lichaam reageert. 
Vrij kort hierna begon haar lichaam zachtjes te bewegen. De bewegingen werden ruimer, ze begon met haar romp te draaien, de armen gingen meedoen. Ik bracht El-Eloha 4 (*) in haar aura (ter hoogte van het hart), en vroeg haar om zich bewust te worden van hetgeen haar lichaam aan het doen was. “Ontwinden; ik ga diep de Aarde in”. Ze boog zich voorover terwijl ze die draaiende bewegingen bleef maken. “Nu wil ik gaan zitten”, “volg je lichaam en doe wat het aangeeft” en even later wilde ze gaan liggen, diep in de Aarde. “Ik ben een kind van de Aarde.”
Liggend op de mat voelde ze een rust die ze niet eerder had gevoeld. Daar beneden in de Aarde was ze veilig, “moest” er niets en kon ze volledig zichzelf zijn. Ze realiseerde zich dat de Aarde Liefde is en haar beschermde, dat dat altijd zo geweest was; alleen was ze zich dat niet eerder zó bewust. Ze realiseerde zich dat ze zelf ook Liefde is, één met de Aarde.
Terwijl ze dit nieuwe besef tot zich door liet dringen maakte ik met El-Eloha 4 (*) lemniscaat-bewegingen boven haar lichaam. De lemniscaat (een doorgaande acht) is het symbool van oneindigheid, eeuwigdurende beweging, eeuwige verbinding. Tot slot plaatste ik Aurora 8 (*) op de vloer boven haar hoofd, ter hoogte van het achtste chakra, en nam ik El-Eloha 3 weg.
Ik vroeg haar of de Aarde haar nog iets te melden had. Ze begon te glimlachen en vertelde dat ze het beeld zag van zichzelf als kind: een vrolijk, blij kind. Ze was diep geraakt en vertelde dat ze dit gevoel van vrolijkheid al zo lang niet meer gevoeld had… Ergens onderweg was het blije kind uit haar leven verdwenen.
Ik vroeg haar wat ze met dit kind wilde doen. Ze strekte haar armen, tilde het kind in de lucht en schaterde mee met het blije kind dat ze ooit was. Ze realiseerde zich dat haar levensweg voortaan verbonden zal zijn met dit kind. Het kind zal haar helpen in liefde, vrolijkheid en verbondenheid te zijn met de Aarde en AL DAT IS. Door het kind realiseerde ze zich dat deze verbondenheid haar kwaliteit is. Altijd had ze gedacht dat ze serieus moest zijn, dat ze dingen zou moeten voelen, zou moeten zien, zou moeten weten. Nu wist ze dat dat er allemaal niet toe deed.
Ik vroeg haar om zich voor deze nieuwe inzichten te openen, tot diep in haar cellen, en ze merkte dat haar lichaam begon te vibreren.
Tegelijkertijd druppelde ik El-Eloha 10 (*) op mijn handen en hield ik haar voeten enige tijd vast.
 

De volgende dag ontving ik deze e-mail: “Vannacht heb ik veel wakker gelegen. Ik kwam heel gemakkelijk weer in het gevoel van liefde van tijdens de sessie. Ik voelde al mijn cellen gonzen of vibreren. Dus het werkt allemaal nog door denk ik. Ik vind het heel mooi dat mijn cellen zich nu meer gaan herinneren wie ik eigenlijk ben. Ik denk dat ik Healing Arts in mijn armen ga sluiten.”
 


(*) De beschrijvingen bij de gebruikte frequencies luiden als volgt:

El-Eloha 3:
Deze frequency maakt je los van de zorg voor anderen, de wil om het anderen naar de zin te maken. Je beseft dat een ander zijn eigen problemen oplost en dat jij er alleen hoeft te zijn voor de ander. El-Eloha 3 doet je ervaren dat je niets bent en toch alles. Je bent een holon die het heelal in zich draagt. Deze frequency activeert het derde oog en scherpt de zintuigen vanuit de rechterhersenhelft.

El-Eloha 4:
Deze frequency ondersteunt je om het Goddelijke in ieder mens te respecteren, wie de mens ook is. Met El-Eloha 4 communiceer je op telepathische basis met de hogere lichtsferen, met andere mensen en met het eigen lichaam. Vanuit contact met je eigen Goddelijkheid laat je oordelen los. Deze frequency maakt je aura ruimer en je gevoel van liefde voor AL DAT IS groter.
 

Aurora 8:
Deze Aurora brengt een mens bij het rustige gevoel van het Innerlijk Weten. In jou is een bron van heilig Weten die jij je alleen maar hoeft te herinneren. Beukenhout is de kleur van levend weten, van levende wijsheid. Een oude beuk raakt ons door zijn wijsheid; jij wordt uitgenodigd om te zijn als die oude beuk.

El-Eloha 10:
Deze frequency activeert nieuwe lichtconnecties als een soort “lichtspikes”. Bewuste samenwerking met de kring van lichtwezens waar jij toe behoort. Je ervaart zo’n hoge lichtenergie dat je uiteenspat in de pure lichtstaat van de Meesters van het Licht. El-Eloha 10 ondersteunt je waar het fysieke lichaam moeite heeft het licht te laten doorstromen tot in elke cel.

Ik wil hierbij aantekenen dat ik de frequencies puur intuïtief uitkies, en dat ik geen enkele beschrijving uit mijn hoofd ken.
Zoals altijd, en ook deze keer weer, vind ik het wonderbaarlijk en ontroerend om achteraf te bemerken hoe de uitgekozen frequencys datgene dat zich op dat moment voordoet in de sessie ondersteunen.